Masz problemy z odrzuceniem, niskim poczuciem wartości, lękiem, strachem, bojaźnią, przechodziłeś (łaś) traumę, nerwice, depresje, zmagasz się z różnymi uzależnieniami ( alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz problemami natury erotycznej (pornografia itp.) byłeś wykorzystany seksualnie czy też masz inne problemy dot. duszy czy ciała, prosimy o kontakt

Mirosław Kujawa tel. 794 262 111 – terapeuta terapii uzależnień ( kontakt tel. w godzinach od 9-19 aby umówić się na rozmowę, spotkanie modlitewne) oraz np. email do przemyślenia chyba na stronie.

Prowadzimysystematyczne uwolnienia indywidualne oraz grupowe oraz szkoły uwolnienia naterenie kraju, przy większych grupach możliwa usługa poza granicami kraju.Pokierujemy Cię do innych osób współpracujących w zespole. Wiemy jak wyjść zuzależnień w sferze teoretycznej i praktycznej. Modlimy się o uzdrowienie duszyi ciała.

Gwarantujemy dyskrecję!

Copyright © 2024 uwolnienia.pl
logo wszystkodlajezusa.pl realizacja - wszystkodlajezusa.pl
  • Statystyka

    <p class="bold-num"> TERAZ <span class="badge">0</span></p>\n<p class="bold-num">DZIŚ <span class="badge">_</span></p>\n<p class="bold-num">ŁĄCZNIE <span class="badge">_</span></p>